Äntligen hemma!

Hur ofta ska man amma/mata?

Redan direkt efter förlossningen så kommer din bebis att börja leta efter bröstet och börja amma. Det är en naturlig process och din kropp ser till att samarbeta med barnet. Mjölkproduktionen kan se olika ut. Vissa har väldigt mycket mjölk redan från start och för andra krävs det mer tid innan mjölken sätter igång. Ju mer barnet får suga, desto bättre kommer mjölken att rinna till.

Du bör inte begränsa ett spädbarn från möjlighet till mat, närhet och näring. I genomsnitt brukar man säga att ett barn som är mellan en vecka till två månader gammal kommer vilja amma cirka 12 gånger om dygnet. Det är inte ovanligt att det går så pass lite som 1-2 timmar mellan amningstillfällena, vilket naturligtvis kan vara mycket påfrestande för mamman.

Om ditt barn vill amma oftare än så under den första tiden kan det bero på att barnet inte får i sig den fetaste delen av mjölken och därför inte blir lika mätt. Detta kan bero på att barnet t.ex. somnar vid bröstet eller att barnet har fel sugteknik och därför inte får i sig mjölken alls. Det finns mycket bra amningshjälp att få från barnmorskor på mödravårdscentraler eller sjukhus.

bard