Äntligen hemma!

Familjeekonomi

När en ny familjemedlem anländer till familjen förändras både vardagen och ekonomin. Det finns en hel del att tänka på och det tillkommer en del extra kostnader. Om du vill dryga ut kassan under tiden som du är föräldraledig kan du sälja olika saker. Att sälja guld är ett effektivt och bra sätt om du vill få in lite extra pengar. Det är även väldigt smidigt att sälja guld nuförtiden. Du kan tryggt och säkert sälja ditt guld hemifrån utan att behöva åka iväg någonstans, vilket är väldigt bekvämt med en bebis hemma. Du kan även försöka sälja andra saker som kläder, fritidsprylar och husgeråd som inte längre används om du vill få ett extra tillskott i plånboken.

Föräldrapenning

När du är föräldraledig får du föräldrapenning från Försäkringskassan och det innebär att du får ut ungefär 80 procent av lönen om du tar ut tillräckligt många dagar i månaden. Du bestämmer själv hur många dagar du väljer att använda varje månad. Ju färre dagar du använder desto längre kan du vara hemma med din bebis. Två föräldrar får tillsammans 480 föräldradagar varav 90 dagar är reserverade till varje förälder. Det är bra att prata med den andre föräldern om hur föräldraledigheten ska delas upp.

Planera den gemensamma ekonomin

När det kommer till ekonomi är det viktigt att båda parterna i förhållandet har koll på ekonomin och är insatt i vilka inkomster och utgifter som finns. När barn kommer in i bilden och någon ska vara hemma med barnen kommer ekonomin att förändras, det kommer att bli ett inkomstbortfall. Det är viktigt att ha likvärdiga förutsättningar när det kommer till ekonomin. Det viktigaste av allt är att prata med varandra och komma överens om hur det ska vara i familjen. Den som är hemma med barnet kan kompenseras genom förlorad inkomst och pension av den andre föräldern. En familjeekonomi är dynamisk och det är viktigt att utvärdera efterhand och göra förändringar när det krävs. Det finns olika sätt att planera den gemensamma ekonomin och utgifterna. Det bästa är att göra avstämningar kring ekonomin regelbundet och försöka hitta lösningar som passar alla för att undvika konflikter.

bard