Efter förlossningen

Förlossningsdepression

En graviditet och en förlossning bär på många underbara stunder, men det kan även finnas en hel del problem och situationer som inte är lika välkomna. Det är inte ovanligt att man känner en viss nedstämdhet i samband med graviditeten eller efter förlossningen. Det vanligaste är att nedstämdheten försvinner, men i vissa fall kan den kvarstå och utvecklas till en depression. När man är deprimerad så upplever man nedstämdhet under en längre period, men oroa dig inte. Det finns stora kunskaper om förlossningsdepressioner och behandlingar som får dig på rätt bana igen.

Ett vanligt missförstånd är att det endast är kvinnan som kan få en förlossningsdepression, men så är inte fallet. Även om det är du som har burit barnet så kan även din partner bli deprimerad. Anledningen till detta är för att man vanligtvis påverkar varandra.

Symptom

Det kan vara svårt att skilja mellan vanlig nedstämdhet och depression. I listan nedan hittar du de vanligaste symptomen på att du har fått en förlossningsdepression och att du behöver söka professionell vård.

  • Du är nedstämd nästan varje dag och detta pågår i över två veckors tid
  • Du har svårt att känna lycka och finner inte saker roliga längre
  • Din sömn kan bli påverkad på andra sätt än att barnet vaknar på natten. Du är orkeslös och får svårigheter att koncentrera dig.
  • Skuldkänslor är vanliga i samband med depressioner, men så är även känslan av hopplöshet eller att man är värdelös.
  • Kraftig viktuppgång eller viktnedgång
  • Känslor av ångest, panik eller oro
  • Växlande humör och ingen ork till att sköta hygien
  • Du orkar inte ta hand om barnet
  • Du vill inte träffa vänner eller umgås med familj
  • Du får känslan av att vilja skada dig själv eller barnet

Behandling

Det finns bra hjälp att få om man lider av förlossningsdepression. Det kan antingen vara att man går och får hjälp genom samtalsterapi, men ibland finns även behovet av läkemedel. Under samtalsterapin får du träffa en psykolog, läkare eller sjuksköterska och tillsammans pratar ni om det som känns jobbigt. När det kommer till läkemedel ges endast läkemedel som inte är skadliga för barnet om du t.ex. ammar. Läkemedel ges dock sällan som enskild behandling utan ges vanligtvis i samband med samtalsterapi. Ibland kan depressionen och tankarna vara så svåra och djupa att man inte kan ta till sig terapin på rätt sätt. Läkemedel kan då sättas in som en liten hjälp på traven.

bard